European LETS Tour Report #7: Sweden, Finnland
Topics: 1) Norway Dag Agens internet article; 2) Lund LETS with 
Sydsvenska article (Swedish); 3) Bad luck and lousy road signs; 4) 
Helsinki LETS; 5) Stockholm JAK Magazine interview; 6) Bonn farewell; 
7) Malfunctioning Money System atrocities; 8) British Airways Boobs 
Again.
1) Norway Dag Agens xnternet article 
   I'd thought we might visit a LETS acquaintance in Norway but that 
couldn't be arranged. There had been some info referring to LETS at a 
web site though: 
http://www.dn.no/aapen/art/1998/19980905/12281.html
19990417
   Seddelpressen i Tarzans hjemby og Unterguggenbergers pengemirakel 
Ner valutaspekulantene hugger lxs og renten presses i vfret, finnes 
det alltid en utvei. Som e trykke egne penger. Av ESKIL ENGDAL, JENS 
M. JOHANSSON og HALLVARD SKAUGE (tegning) Det kan vfre nyttelxst e 
kjempe mot renten. Til og med farlig. 
   John Turmel veknet en natt i 1993 opp stiv av kulde i en liten 
celle i Ottawas varetektsfengsel. Det var mxrkt. Politiet hadde lett 
etter Turmel i en uke. Dagen fxr hadde politiet etterlyst ham over 
hele Canada. Da ble han tatt. Tiltalen var illegal gambling. Selv var 
han overbevist om at politiforfxlgelsen hadde en helt annen bakgrunn. 
Krigen mot renten. I nesten 20 er hadde den ne 47 er gamle kanadieren 
kjempet sin ensomme kamp mot bankenes rentepolitikk. En kamp som ifjor 
fxrte ham inn i Guinness rekordbok for e vfre den som har stilt som 
kandidat i flest politiske valg - hele 44. 
   Og tapt samtlige. Kampen mot renten startet for alvor da han 
trakk Bank of Canada for retten i 1980. 
   Turmel mente banken drev illegal gambling og sammenlignet 
lenerenten med den avgiften du betaler for en sjetong i et kasino. 
   Turmel forlangte at Ontarios Hxyesterett forbxd Bank of Canada e 
kreve rente pe len. Han tapte saken. 
   Istedet allierte Turmel seg med en annen gruppering som ville 
renten til livs. De som hadde en utbredt tro pe at valutaspekulasjon 
kunne fxre til universell bankkrise og en total systemkollaps. De som 
kjempet for utbredelsen av lokale valutaer og byttesystemer. 
   Systemer uten rente. Seddelpressen i Tarzans hjemby. Det kan 
lxnne seg e kjempe mot renten. Ved e trykke egne penger. I 1990 slo 
krisen til i smebyen Ithaca i det nordvestlige hjxrnet av staten New 
York. En rekke store industribedrifter demonterte maskinene og flyttet 
sxrover. 
   I Ithaca steg andelen yrkesaktive som levde under 
eksistensminimum til det hxyeste i USA. Byen, som kun var berxmt for e 
ha vfrt innspillingssted for Tarzan-filmer pe 50-tallet, stoppet opp. 
Entreprenxrer som gikk til de lokale bankene ble mxtt med krav om 
skyhxye renter. Samtidig med at krisen akselererte fikk den unge 
journalisten Paul Glover et stipend for e studere den xkonomiske 
utviklingen i regionen. Glover mente at tilstanden var ille, se ille 
at han istedet begynte e trykke egne penger. Glovers idi var e skape 
en lokal valuta, "Ithaca hours" basert pe et byttesystem melt i timer. 
En "Itacha hour" ble verdsatt til en times arbeid - eller 10 dollar. 
   En lege kunne gipse et xdelagt bein mot en bilreparasjon. En 
snekker kunne fikse en xdelagt garasjedxr mot en frisxrtime. Med 
"ordentlige" sedler ble systemet langt mer fleksibelt enn ved normal 
byttehandel. 
   - Vi laget vere egne penger da vi oppdaget at dollaren kom til 
byen, trykket noen hender og forsvant for e kjxpe regnskogtxmmer eller 
utkjempe kriger, sa Glover da den lokale valutaen ble introdusert. 
Mens den "ordentlige" valutaen jaget rundt i verden for e finne den 
beste renten, skulle den lokale valutaen finnes rett nede i gaten og 
arbeide i lokalsamfunnet. 
   I dag aksepteres "Ithaca hours" av nesten 2000 lokale 
forretninger og brukes av et par tusen innbyggere. Den lokale 
handelsstanden stxtter valutaen, og enkelte av bankene aksepterer den 
som delbetaling pe len. Alt fra teateret til byens beste restaurant 
aksepterer "hours". Men hvordan kunne en lokal patriot plutselig 
kopiere opp en haug med gule papirlapper og likestille den med 
dollaren? Amerikansk lov tillater at man trykker lokal valuta se lenge 
den ikke kan forveksles med den virkelige dollaren. Og at det betales 
skatt for de transaksjonene som er gjort i lokalvaluta. Etter at 
Ithaca ble mer kjent for sin valuta enn for sine Tarzan-filmer, har 
utbredelsen av byttesystemer og lokale valutaer eksplodert i USA. Over 
800 samfunn USA, Canada og Mexico trykker egne penger eller har 
innfxrt byttesystemer. Systemer hvor pengene kun sirkulerer lokalt og 
er befridd for renter. Millioner av Ithaca hours er i dag i omlxp. 
Men en egen lokal valuta forutsetter at lokalsamfunnet ogse tror pe 
den. Valutasystemer hvor hjemmelagede menstruasjonsbind i bomull, 
psykoterapi og kunsttimer var det eneste som ble tilbudt, bukket raskt 
under. 
   Pe 90-tallet ble lokale valutaer se utbredt at da en representant 
for den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, ble bedt om e 
kommentere fenomenet, svarte han pe fxlgende mete; 
   - Hvis du vil betale en bil med kyllinger, og bilselgeren 
aksepterer kyllinger som betaling, er det ok for oss. 
Unterguggenbergers pengemirakel. Det kan nytte e kjempe mot renten. 
Til sentralbanken stopper deg. 
   I 1932, i den lille, xsterrikske landsbyen Wvrgl i nordlige 
Tyrol, stupte xkonomien like bratt som alpefjellene rundt. Hele Europa 
var rammet av depresjon. I Wvrgl passerte ikke togene fra Innsbruck 
mot Wien eller Ljubljana like se ofte som fxr. Bygningsarbeidene hadde 
stoppet opp. Familier sultet. Arbeidsledigheten var 35 prosent. 
Wvrgls ordfxrer, Michael Unterguggenberger, en gammel lokomotivfxrer, 
bestemte seg. Han ville trykke opp egne penger - Freigeld - og fordele 
dem pe byens arbeidere. Resultatet ble det som ne kalles "Det 
xkonomiske mirakelet i Wvrgl". Ordfxreren var overbevist om at renten 
var den store fienden. Rentene gjorde pengene til en vare som det var 
mulig e spekulere i. 
   Spekulasjonen ga et ustabilt marked som bremset omsetningen av 
penger. Ner prisene gikk ned, ville de som satt med pengene vente pe 
bunniveet, slik at de handlet da det var som billigst. Og ner prisene 
steg, ville de helst ikke handle i det hele tatt, resonnerte 
ordfxreren. Rentene gjorde det ogse mulig e tjene penger uten e 
investere i varer eller tjenester. Konsekvensene ble fatale for 
arbeidere og kjxpmenn. 
   Unterguggenberger hadde sluttet pe skolen som 12-ering, men hadde 
nettopp lest den tyske forretningsmannen Silvio Gesells bok "Den 
naturlige xkonomien". En bok som fikk den kjente, engelske 
sosialxkonomen John Maynard Keynes til e utbryte: "Fremtiden kommer 
til e lfre mer av Gesell enn av Marx"! Wvrgls lokale xkonomi skulle 
vfre rentefri. Men dette var ikke nok for e xke omsetningshastigheten 
pe shillingssedlene. I tillegg, bestemte Unterguggenberger, skulle den 
lokale valutaens verdi synke med in prosent i meneden, med mindre 
innehaveren hver mened kjxpte et frimerke som kunne festes pe baksiden 
av seddelen. Dette ville stimulere sirkulasjonen av penger. 
"Frimerkeinntektene" gikk til et fond for fattige. Med den menedlige 
verdireduksjonen ville ordfxreren presse sine innbyggere til e bruke 
pengene sine istedenfor e spare. En modell som var stxpt etter Gesells 
tanker. Unterguggenberger lyktes med sitt eksperiment. Etter ett er 
hadde arbeidsledigheten sunket med 25 prosent, mens den nasjonale 
ledigheten hadde steget med ti prosent. Kanalerer og broer ble bygget, 
hovedgatene asfaltert, kloakksystemet ble renovert. Wvrgl fikk til og 
med en ny hoppbakke. I underkant av 300 xsterrikske byer planla e 
fxlge Wvrgls vellykkede eksperiment. Men da satte sentralbanken foten 
ned. Den gikk til sak mot Wvrgl. Og vant. 18. november 1933 ble 
eksperimentet forbudt av xsterrikske myndigheter. Stinn av gryn. Man 
kan lene uten e betale rente. Hvis man bare lener til marsvinpass. 
   I 1983 fxrte en dramatisk renteoppgang til at store deler av 
industrien i byen Courtenay i British Colombia bukket under. Behovene 
i byen var de samme etter krisen som fxr krisen. Men pengene manglet. 
En lokal xkonom; Michael Linton satte i gang et system for 
byttehandel, "Local exchange and trading system" eller LETS. Systemet 
fungerte pe samme mete som i Ithaca, bortsett fra pe ett punkt; Det 
ble ikke trykket egne penger. Istedet ble det gitt rentefrie 
kreditter, og medlemmenes mellomvfrender ble samlet i et datasystem. 
Byttesystemet skapte boom i den lokale xkonomien og systemet spredde 
seg fra British Colombia til England, Kasakhstan, til Australia. Og 
til Es. 
   Solveig Viste er kasserer i bytteringen i Es og en sterk 
tilhenger av ordfxrer Unterguggenbergers eksperiment. Og Michael 
Lintons ideer. 
   - Det er jo slik penger skal brukes! 
   - Pengene skal forenkle handelen, ikke begrense den. Viste har 
vfrt med siden bytteringen i Es ble startet i 1993. Da var de seks 
personer, ne er de 170 medlemmer og den stxrste av om lag 20 norske 
bytteringer. 
   - Men fortsatt er de fleste av medlemmene slike som meg. 
   - Slike som deg? 
   - Venstrevridde kvinner mellom 30 og 40 er. Valutaen i Es heter 
gryn. n gryn tilsvarer in krone. En times arbeid er i utgangspunktet 
satt til 70 gryn, men timeprisen er forhandlingsbar. Renter eksisterer 
ikke. 
   - Selv har jeg ne en rentefri gjeld pe 2500 kroner. Men til 
hxsten fer jeg bedre tid. Da kan jeg servere pe noen fester. Og fe 
kontoen min opp pe pluss igjen, sier Viste. Ner du melder deg inn i 
bytteringen, fer du utdelt et sjekkhefte. Kontoen din starter pe null. 
Og mellom fire og seks ganger i eret fer du tilsendt nyhetsbrevet 
"Byttenytt", med en oversikt over ringens tilbud og etterspxrsel. 
Solveig Viste blar opp, setter pekefingerenunder "Hjelp tilbys" og 
leter seg nedover. 
   - Der! Hun bxyer seg frem. 
   - KaninferiehjemI ner trenger man ikke det? Ellers kan du kjxpe 
alt fra brukte komfyrer, vaskemaskiner, maiskolbeblad-dukker, takpapp, 
lite brukte txybleier og kanoer. Alt fra bacalaolagingshjelp, 
munkebakingshjelp til undervisning i engelsk konversasjon eller 
afrikansk kormusikk, ideer til taler og konsulenthjelp vedrxrende den 
politiske utviklingen i Ghana. 
   - Vi setter grensen ved konebytte og seksuelle tjenester, sier 
kassereren. I 1996 omsatte bytteringen for 60.000 gryn. Ifjor var 
omsetningen halvert. 
   - Vi merker nedgang ner konjunkturene stiger. Da har folk mye 
penger og liten tid. Bytteringen er bedre egnet i nedgangstider, da 
folk fer mindre penger og mer tid. For dette tar jo endel tid. Solveig 
Viste smiler. Og innrxmmer at hun enkelte ganger heller bare hadde 
gett i banken, tatt ut penger, betalt for tjenesten og ferdig med det. 
Uten e vfre se forbannet sosial. 
   - Det kunne ha vfrt deiligI men jeg er ne en gang fenget av denne 
ideen Endelig til vfrs. Man trenger ikke e bekymre seg for 
rentexkningen. Hvis man kan leie ut et konferanserom mot pizza. Jens 
N. Engelstad, tidligere banksjef i Kreditkassen, er ogse fenget av 
byttehandel. Han vil bare drive i mye stxrre skala. Og tjene penger: 
   - Likheten mellom min bedrift og bytteringene er betydelige. Men 
de er idealister, jeg driver butikk, sier han. Engelstad har nettopp 
etablert Norsk Barter Sentral, pe lisens fra det stxrste 
barterselskapet i USA, Itex Corporation. Ifxlge Engelstad omsatte 
Itex' internasjonale byttehandelssystem for mellom fem og ti 
milliarder kroner ifjor. Og Engelstad har allerede knyttet til seg 
rundt 30 norske bedrifter, deriblant SAS, Tybring-Gjedde og Best 
Western Hotel Karl Johan. I USA er antallet medlemsbedrifter 50.000. 
Se nfringslivet er epenbart interessert i byttehandel. Men 
nfringslivet kaller det barterhandel i stedet - selv om prinsippet er 
det samme. 
   I Itex-systemet kan en hotelleier leie ut konferanserom og fe 
betalt i pizza fra Pizza Hut, eller i dataprogrammer fra IBM. Eller 
annet som medlemsbedriftene i bartersamarbeidet kan tilby. Han kan 
renovere hotellet selv om han mangler kapital, fordi han kan lene fra 
bartersentralen og betale tilbake ved e stille hotellrom til redighet 
for andre bartervenner. Skatter, moms og andre avgifter skal betales 
som om handelen var gjort i vanlige penger. Men Engelstads 
barterverden skiller seg kraftig fra vanlig pengexkonomi pe et 
sentralt punkt: All gjeld er rentefri. 
   - Ner det gjelder handelen gjennom Norsk Barter Sentral, trenger 
ikke vere medlemmer e bekymre seg for dagens dramatiske 
renteutvikling, bekrefter Engelstad. Han innrxmmer til og med at 
renteutviklingen snarere er en fordel for hans sentral. Norsk Barter 
Sentral tjener nemlig brorparten av pengene sine pe de ti prosentene 
provisjon bedriften tar for alle transaksjoner. 
   Og: - Omsetningen av barter xker i nedgangstider. Vere medlemmer 
har et mindre behov for e lene penger i banken enn andre, vere 
medlemmer kan lene rentefritt i barterkroner. Det er jo en mulighet 
som blir ekstra attraktiv ner bankenes lenerenter fyker til vfrs, sier 
Jens N. Engelstad. I oktober 1987 skrev Jens N. Engelstad det fxrste 
prospektet til sin bartersentral. Men fxr han var ferdig, kom 
bxrskrakket. 
   - Den gang rakk jeg ikke e dra nytte av de derlige tidene, sier 
han.                  
) 1998 Dagens Nfringsliv. 
   JCT: I noticed Michael Linton's, Paul Glover's and my name so I 
tried to get in touch with these people but had no luck. If anyone can 
read this and find anything of interest, could you let me know? 
   The Viborg Denmark visit also fell through though we did get to 
pass through Denmark on our way to Sweden and mailed postcards from 
Copenhagen. 
2) Lund LETS with Sydsvenska article (Swedish); 
   JCT: The trip from Warendorf to the Lund area in Sweden took all 
day because of the two ferry rides. I'd never been on such ocean-going 
ferries before and they were nice operations. But we got there late at 
night and Bo Ljungqvist came out to meet us on his motorcycle. We 
spent a couple of nights in Hoor.
   He has an ecological schoolhouse with live-in students learning 
how to live off the land in a sustainable way. Needless to say, LETS 
is their preferred accounting system as it seems for most ecology 
minded people these days. They grow all kinds of food in a garden and 
two green-houses, raise some animals, and stay in touch on the 
Internet. Everyone spoke great English and gave us much useful 
information about LETS growth in Sweden and Europe. 
   There had been a misunderstanding and the meeting in Lund had 
been slated for July 21, the day I had expected to drive to Stockholm 
and take the 6p.m. ferry to arrive in Helsinki at 9a.m. the next 
morning for the July 22 meeting. To stay the extra night for the Lund 
meeting, I'd have to drive to Stockholm on July 22 and fly to Helsinki 
rather than use the ferry the night before. So that's what we did. I 
wrote to Salla in Finnland telling her that we'd not be on the ferry 
but on an early evening plane. 
   So the next night, July 21, we drove to Lund for the opening 
meeting of their LETS organized by Anders Ohlsson at a social center. 
He'd seen me at the Jubilee 2000 festival and when Bo mentioned I was 
visiting, he decided to start a Lund LETS and got some great coverage. 
The Lund newspaper gave the new LETS a front-page headline. 
Sydsvenska Dagbladet July 20 1999 (page 1) 
Lund kan fa egen valuta 
Av Freda Roijer
   Det finns planer pa att starta en sa kalad bytesring i Lund, dar 
man byter varor och tjanster med varandra. Priset satts i en lokal 
valuta som ska vara fri fran rantor och inflation. Projektet 
utvecklades i Kanada pa 80-talet. 
   - Den forsta etappen blir det val mest applen. Datortjanster, 
harklippning och massage ar ocksa tankbara bytesvaror, sager 
initiativtagaren Anders Ohlsson.
Lund kan fa system med lokal valuta (page 2) 
Mote halls i morgon for att skapa en bytesring som tros kunna pressa 
priserna i Lund.
   LUND- Lund kan komma att fa en lokal valuta.
   Kritiker till dagens bankvasende vill skapa ett lokalt 
betalningssystem i Lund utan rantor och inflation. Det kalas 
LETSystems och ar redan verklighet pa flera stallen i Sverige.
   - OM DU HAR APPLEN som du vill bli av med kan du salja dem till 
mig for ett pris som vi enas om, forklarar Anders Ohlsson som ar 
eldsjalen bakom projektet.
   - Vi skriver en sorts check och transaktionen bokfors hos en 
administrator. Pa ditt konto star det plus och pa mitt star det minus. 
Du kan anvanda overskottet till att kopa nagot som bjuds ut av nagon 
av de andra medlemmarna i bytesringen.
   For att man inte ska kunna kopa en massa varor utan att sjalv 
salja nagot infors en lagsta grans pa kontot.
   Tanken ar att varorna ska bli billigare utan de dolda 
rantekostnader som idag utgor en stor del av priset.
   NARHATEN MELLAN saljare och kopare gynnar samtidigt miljon 
eftersom transporternaminskar.
   En hake ar att vinstdrivande producenter kanske hellre saljer 
sina varor till ett hogre pris i kronor i stallet for till ett lagre 
lokalt pris.
   For att det hale ska fungera kravs ett stort antal saljare och 
kopare, med manga varor och tjanster att erbjuda.
   Anders ohlsson ska forsoka engagera foretag till bytesringen.
   - De som kan tankas vara intresserade ar butiker som Klotet, som 
har en uttalad solidaritetsprofil. Andra fortag kanske nappar pa den 
uppmarksamhet och publicitet en bytesring skulle fa.
   PA SIKT VILL Anders Ohlsson aven fa med kommunen i projektet, sa 
att delar av kommunalskatten kan betelas i lokal valuta. 
   -Da ar man som skattebetalare garanterad att pengarna stannar 
inom kommunen och inte spekuleras bort pa aktiemarknaden eller 
forsvinner i investeringar nagon annanstans.
   Den lokala valutan ska fungera tillsammans med kronan.
   - Man kan tanka sig att en del av priset betalas i kronor och en 
del i lokal valuta.
   "Hur kan den lokala valutan undvika inflation om kronan samtidigt 
minskar i varde?"
   - Den lokala valutan behover inti ha nagot med kronan att gora 
eftersom den bara ska anvandas for varor och tjanster som produceras i 
Lund, menar Anders Ohlson.
   Han medgert att utbudet riskerar att bli ganska magert.
   - I forsta etappen blir det val mest applen. Datortjanster, 
harklippning och massage ar ocksa tankbara bytesvaror. 
   Far man med sig butiker blir det mer intressant. De kan da betala 
loner och hyra i lokal valuta och sa utvidgas systemet.
   MARKNADSPLATSER kommer att uppsta dar kopare och saljare kan 
motas. Varorna och tjansterna kommer at redovisas i en katalog.
   For att finansiera det hale finns olika mojligheter. 
   Eventuellt tas en medlemsavgift ut i vanliga pengar.
   En annan variant ar en sorts skatt, dar de som har pengar kvar pa 
sitt konto i slutet av manaden batalar en viss avgift. Detta skulle 
samtidigt stimulera aktiviteten pa marknaden. I slutet av varje manad 
kan man formoda.
   Det finns ocksa en mojlighet att lana ut pengar for att befrias 
fran avgiften. Helt utan ranta naturligtvis.
   Hittills har ett tiotal anmalt intresse for en lundensisk valuta. 
I morgon kommer kanadensaren John Turmel till Lund for att beratta om 
sina erfarenheter av LETSystem och hjalpa till att starta en 
organisation kring det. Man ska sedan pejla intresset for att starta 
en bytesring i Lund.
   - Blir vi hundra som vill vara med ar jag jattenojd, sager Anders 
Ohlsson. Men vi startar aven om vi blir farre an sa.
   JCT: I'm told it's a nice article and I'll post the transcript 
soon. 
   At the meeting, all the chairs were taken by a couple of dozen 
people who all seemed to like the show. There was one girl there who 
had some questions of an economist nature dealing with how we treat 
the pensioners who do not have estates upon which to base their access 
to a LETS credit line. I admitted that I'd write it off if their 
estates couldn't settle up after they had died. They're probably 
worked hard all their lives and had lost much to interest and I'd chip 
in pick up the tab if they died negative. Just like Timedollars in the 
States. The elderly get to call on all the system resources and they 
don't have to worry about a negative account if they can't pay. I want 
the elderly to forget about money problems and have a happy 
retirement. Once LETS opens accounts up to the elderly, things will 
really blossom. 
   One of the original founders of the 20,000-strong JAK interest-
free "piggy bank" system attended and was in agreement all the way. 
Anyway, I hope that Anders gets his mayor to apply for some European 
Community funding like LETS in Britain, Holland and Finnland have 
already done. 
   At the end of the meeting, Anders thanked me with a beautiful 
picture book on Sweden, a treasured souvenir. Pauline got everyone at 
the meeting to sign it. 
3) Bad luck and lousy road signs:
   The next morning we started early for the Stockholm airport which 
was around 700km away. And about two hours out, I got a ticket for 
speeding. I'd gotten used to the high velocities in Germany and France 
and he got me doing 158 in a 110 zone. I got out of the car, put up my 
hands and said "Guilty." He broke out laughing and this wouldn't 
prevent me from making our flight. He said that a Swedish citizen 
would have lost his license for several months then and there and he 
could take me into town to face a judge since it was over the 140km 
seriousness threshold. But he put me down for 140 and a 1000 Kronor 
fine and let us get on our way. We missed the plane by minutes. 
   Of course, our public servant wasn't the real cause. The failure 
to tell the direction highway E4 got me split onto the wrong one in 
Stockholm because of a sign with a plane for the airport. When we get 
to the airport, it's a little field and I know something is wrong. 
This is the Stockholm airport, not the Stockholm International Airport 
which is 40km along the highway to the north on E4. I would found it 
if they had indicated which of the two E4 lanes led north. 
   I am still awe-struck at the failure to include directions on 
their highway signs. I cannot think of a less optimal thing to do and 
I am truly saddened that such incompetent engineering has not been 
corrected. I could complain for hours about the times I had to slam on 
the brakes to stop as we arrived at the highway which named only the 
cities each lane takes us to while we wanted to go north. If that city 
was on the northern route, that was the way I'd go. But I had to stop 
everytime or gamble on being wrong if I was going too fast to stop 
safely and picked one of the E4 lanes. This cost me several long 
excursions before I could turn around. 
   So anyway, with the combination of the ticket and the wrong 
airport, we missed the 4p.m. flight to reach Helsinki at 6p.m. by only 
a few minutes. The next flight would reach Helsinki by 7:20, still 
time to make the end of any meeting. 
4) Helsinki LETS
   When I got to Helsinki, I'd had trouble getting in touch with 
Salla Laurilehto who had organised it. Around 8p.m., we made contact 
and she informed me that she had waited at the ferry that morning to 
take me to the morning LETS meeting she had organised! It hadn't 
occurred to me that it would be a morning meeting. We thought we'd 
flown to Helsinki for nothing. And the reason she didn't know was that 
I'd failed to note that she was going to be on vacation and wouldn't 
have access to her email. A sad break-down in communication.
   Salla joined us at airport and mentioned that she had run for the 
European Parliament as a Green candidate and Vassa had received 
European Community money to finance their Vassa LETS too. Also, the 
Barataria project at http://turmelpress.com/urlsnat.htm is 
an attempt at starting LETS in Scotland, Spain, Amsterdam and another 
city with European funding again. So Bradford is not the only LETS to 
have been funded with European government funds! And now I've urged 
Germany, France and Austrian LETSers to go get some too. 
   She's in favor of a Global LETS currency and a local one for use 
at home. I don't mind a local one too though I don't think I'd use it 
much when my global one can be used for all my local transactions too. 
One card seems simpler than two. 
   She didn't much like the thought of LETS being tax-free for the 
unemployed like in Australia, US and Great Britain. Social services 
were really appreciated by the Finns and they are willing to pay their 
taxes for it. Of course, she's leading the fight to get LETS currency 
accepted for taxes on the LETS income earned. And of course, if she's 
successful, she'll have pulled a saturation trigger and her whole 
community will accept their Green. 
   It seems that two media had found out I was coming and contacted 
Salla. Then when I didn't show, she had to cover and I hear she did a 
great job handling the interviews. I think we'll be hearing and seeing 
some great things from Salla in Finnish politics and I've urged her to 
get the Finn Greens officially online supporting LETS with the 
Canadians, Americans and British. And soon the French, German, 
Belgian, Austrian and Swedish Greens too. And as many other parties as 
possible. But all those LETSers out there who are members of Green 
parties, are your parties officially in support like those in 
Australia, New Zealand, Canada, Great Britain? 
   Salla took us to stay with Kirsi Myllys, another remarkable LETS 
member. She's an educated, erudite young woman who does Finnish - 
English translation. She put together a press release to a dozen 
Helsinki media that we'd be doing my presentation again at the KEPA 
people's center the next day. It didn't much matter how many people 
showed up because Kirsi was going to tape the speech for those who 
missed it. 
   The next day, there were only 5 people and no press but Kirsi 
caught on so quickly to the benefits of bigger LETS that she's 
transcribing the tape in English and then into Finnish as well as 
passing on copies. So the message will certainly still be around even 
though I'll be long gone. The same in France with the Ste Foy la 
Grande CD. 
   Kirsi also provided me with a list of Finnland web sites which 
I've added to http://turmelpress.com/urlsnat.htm . Check 
them out if want to find out what the Finns are saying about LETS. 
There is some English. 
   For the rest of the afternoon, we saw the sights of Helsinki. In 
the major square in town, opposite each other are the University and 
Government buildings. On the third side rising above them both is the 
Church. And on the fourth lower side is a home where a rich man used 
to live. It was probably the moneylender they all owed their debts to. 
And his house should have really been the highest house on the block 
since he really ruled their economic activity behind the scenes.
   We spent a pleasant evening with Kirsi surfing the net for LETS 
sites on http://turmelpress.com/urlsnat.htm . Their number 
is starting to stagger. So many people explaining LETS in their own 
ways. 
---
5) Stockholm JAK's Rantefri" Magazine interview: 
   The next morning, we caught our flight to Stockholm for an 
interview with Maria Lovfors, redaktor of Sweden's 20-000 member JAK 
rantefri (interest-free) magazine. 
   In their 1999 edition 1, there's a story by Marianne Passe 
(Styrelseledamot i JAK Medlemsbank) titled "Dkilda Varldar." I can't 
imagine it's critical though I'd wonder what a banker had to say 
about it. Perhaps someone may translate it for us Anglos. Perhaps 
Maria would post the Swedish versions to our lets@onelist.com group? 
   In their 1999 edition 4, there's a story by Helena Hammarstom on 
LETS titled "Gor din egen valuta." On the back page are printed some 
local currency notes with pictures of food, bicycle, leaf, hair brush, 
and teddy bear. 
   Their mailing address is JAK Vasagatan 14,541 50 Skovde, Tel: 
0500-464-500
   This brought about a whole new angle on how to amalgamate the 
Toronto Dollar concept with the Barrington Massachusetts Hours and JAK 
interest-free lending. 
   Like in a casino, businesses get Toronto dollar chips in exchange 
for their cash. They can use these tokens to buy and sell in all 
participating stores in Toronto and if they don't spend them but 
choose to cash out, they get 90% cash back. The drop (money taken in) 
is stored at the Canadian Imperial Bank of Commerce, and the interest 
earned goes to fund their LETS and charitable projects. I approve if 
not wholly endorse this method of getting the benefits of local 
currency in circulation. There is a better way. 
   JAK also takes in money but doesn't give out local currency, they 
credit your account. And like a bank, people queue up to borrow the 
interest-free loans. This is nice. Truly worthwhile. But it's 
dependent on the old money system and when it crashes, JAK goes down 
with it. 
   All it would take for the Toronto Dollar system to turn itself 
into a JAKLETS is for them to take the money out of the bank and lend 
it out interest-free in microloans to the community like JAK does. 
People claiming their money back go the top of the list for all new 
funds and payments coming in. 
   And obviously, all JAK would have to do to turn its JAK into a 
JAKLETS is for them to give out handy tokens of value that members can 
use to trade with instead of merely crediting their accounts. 
   Interesting, isn't it? 
   But the nicest improvement I heard about was from the Barrington 
Hours in Massachusetts where they sell their Barrington Dollars not 
only to the businesses but also to customers for a discount. They buy 
$100 Barrington Dollars for $95 federal dollars which they can cash 
out for $90. It's taking in less float and giving the customers a win 
to induce them to bring more local currency into circulation to 
replace the cash. So the ideal JAKLETS would incorporate all these 
features. 
   Maria got a couple of hours of tapes and should be able to do 
quite a column. I hope she posts it for our inspection. 
6) Bonn farewell; 
   Then we stopped at Bo's place again on our last leg back to Bonn 
and then our departure from the Bonn-Cologne airport. 
   Brigitte Guenther had invited Paul Imbusch and a couple of other 
interested LETSers to a final evening in Germany at their local LETS 
meeting pub. Then we repaired to an open air cafe on the Rhine. 
   Getting off worked like clockwork. We checked out luggage in 2 
hours before boarding then raced to drop of the auto rental at Arndt 
in Cologne. When they realized that I'd done an extra 8,000km. over my 
free 4,000km, and that I'd owe them more for the mileage charges than 
I would if I rented the car for the next two months and parked it, 
they gave me an 800 mark rebate that made it now worthwhile to pay the 
mileage charge. That was nice of them to suggest it. I'd rent from 
them again. Then Brigitte drove us back to the airport and we had an 
easy half-hour before our trip home on British Airways. 
7) Malfunctioning Money System atrocities; 
   I noticed a couple of interesting media tid-bits which reinforce 
the seriousness of replacing the malfunctioning money system with the 
LETS money system:
Daily Mail July 27 1999
Baby killed by salt overdose
by Roger Scott
   A Heartbroken couple issued a warning to other parents last night 
after their baby died from eating too much salt.
   Tiny Leroy Elders, just three months old, had been given 
liquidised adult food, including breakfast cereal.
   His parents used it instead of specially-prepared baby rice and 
rusks because they thought the ingredients were the same and it was 
not so expensive...
   JCT: Another one bites the dust courtesy of the malfunctioning 
money system which forced the parents to seek cheaper food. 
Express July 23 1999
Fuel poverty "a scandal
   The problem of pensioners and poor families who have difficulty 
paying fuel bills was yesterday condemned as "a continuing national 
scandal." The Government's Environmental Audit Committee attached the 
"persistent problem" of fuel poverty, saying: "It's contribution to 
30,000 extra winter deaths - including some caused by cold within the 
home and the fact that up to four and a half million people are 
significantly affected - should be addressed with the sort of urgency 
and determination usually reserved for more sudden crises here and 
abroad." 
   Campaigners Friends of the Earth called the findings a "damning 
indictment" of the UK energy use and urged the Government to back fuel 
conservation measures with a Bill in the next Parliament session. 
   JCT: Let no one underestimate the import of the installing the 
better money system where these kinds of things could never happen. 
The malfunctioning money system is killing people. In a myriad of 
ways. I didn't argue that interest rates were genocide of the poor in 
the Supreme Court of Canada six times without these kinds of stories 
to back up my argument. Almost every non-natural death can be 
partially attributed to the malfunctioning money system, suicides, 
crime, ecological disaster and extinctions, all of it. 
8) British Airways Boobs Again.
   As for my missing luggage from the trip over, one of the 
suitcases in the airport bag was sent on to me the next day in 
Cologne. The other suitcase which had all my hand-outs and exhibits 
was taken from the same lost airport bag and sent back to Canada. Now 
we'll have to snailmail them out incurring extra postage costs. My 
baggage carrier dolly with 8-inch wheels has disappeared and as of 
now, they think the file is closed. 
   More bad news from British Airways. They lost one of Pauline's 
suitcases on the trip back! We just got it two days later but I wonder 
what are the odds against a couple losing a bag both ways. I hope it's 
still high. 
   Finally, the worst news of all is that they will not deal 
customer service by email at their web site. Snail mail and faxes are 
the only media they will use for complaints. I wonder why.
   So that's the end of the 1999 European LETS Tour, if not the 
reports on it. Much more has come to mind as I discuss with Pauline 
the views that she will put into her report. My last reports will 
include all the new things I've learned and have not yet mentioned as 
well as the final most polished rendition of my LETS lecture. 
   I must thank Kirsi in Finnland who has already provided me with 
the transcript of my two-hour presentation in Finnland. 

Send a comment to John TurmelHome