Sydsvenska Dagbladet July 20 1999 (p. 1) 
Lund kan fa egen valuta 
Av Freda Roijer
   Det finns planer pa att starta en sa kalad bytesring i Lund, dar 
man byter varor och tjanster med varandra. Priset satts i en lokal 
valuta som ska vara fri fran rantor och inflation. Projektet 
utvecklades i Kanada pa 80-talet. 
   - Den forsta etappen blir det val mest applen. Datortjanster, 
harklippning och massage ar ocksa tankbara bytesvaror, sager 
initiativtagaren Anders Ohlsson.
Lund kan fa system med lokal valuta (p. 2) 
Mote halls i morgon for att skapa en bytesring som tros kunna pressa 
priserna i Lund.
   LUND- Lund kan komma att fa en lokal valuta.
   Kritiker till dagens bankvasende vill skapa ett lokalt 
betalningssystem i Lund utan rantor och inflation. Det kalas 
LETSystems och ar redan verklighet pa flera stallen i Sverige.
   - OM DU HAR APPLEN som du vill bli av med kan du salja dem till 
mig for ett pris som vi enas om, forklarar Anders Ohlsson som ar 
eldsjalen bakom projektet.
   - Vi skriver en sorts check och transaktionen bokfors hos en 
administrator. Pa ditt konto star det plus och pa mitt star det minus. 
Du kan anvanda overskottet till att kopa nagot som bjuds ut av nagon 
av de andra medlemmarna i bytesringen.
   For att man inte ska kunna kopa en massa varor utan att sjalv 
salja nagot infors en lagsta grans pa kontot.
   Tanken ar att varorna ska bli billigare utan de dolda 
rantekostnader som idag utgor en stor del av priset.
   NARHATEN MELLAN saljare och kopare gynnar samtidigt miljon 
eftersom transporternaminskar.
   En hake ar att vinstdrivande producenter kanske hellre saljer 
sina varor till ett hogre pris i kronor i stallet for till ett lagre 
lokalt pris.
   For att det hale ska fungera kravs ett stort antal saljare och 
kopare, med manga varor och tjanster att erbjuda.
   Anders ohlsson ska forsoka engagera foretag till bytesringen.
   - De som kan tankas vara intresserade ar butiker som Klotet, som 
har en uttalad solidaritetsprofil. Andra fortag kanske nappar pa den 
uppmarksamhet och publicitet en bytesring skulle fa.
   PA SIKT VILL Anders Ohlsson aven fa med kommunen i projektet, sa 
att delar av kommunalskatten kan betelas i lokal valuta. 
   -Da ar man som skattebetalare garanterad att pengarna stannar 
inom kommunen och inte spekuleras bort pa aktiemarknaden eller 
forsvinner i investeringar nagon annanstans.
   Den lokala valutan ska fungera tillsammans med kronan.
   - Man kan tanka sig att en del av priset betalas i kronor och en 
del i lokal valuta.
   "Hur kan den lokala valutan undvika inflation om kronan 
samtidigt minskar i varde?"
   - Den lokala valutan behover inti ha nagot med kronan att gora 
eftersom den bara ska anvandas for varor och tjanster som produceras i 
Lund, menar Anders Ohlson.
   Han medgert att utbudet riskerar att bli ganska magert.
   - I forsta etappen blir det val mest applen. Datortjanster, 
harklippning och massage ar ocksa tankbara bytesvaror. 
   Far man med sig butiker blir det mer intressant. De kan da 
betala loner och hyra i lokal valuta och sa utvidgas systemet.
   MARKNADSPLATSER kommer att uppsta dar kopare och saljare kan 
motas. Varorna och tjansterna kommer at redovisas i en katalog.
   For att finansiera det hale finns olika mojligheter. 
   Eventuellt tas en medlemsavgift ut i vanliga pengar.
   En annan variant ar en sorts skatt, dar de som har pengar kvar 
pa sitt konto i slutet av manaden batalar en viss avgift. Detta 
skulle samtidigt stimulera aktiviteten pa marknaden. I slutet av varje 
manad kan man formoda.
   Det finns ocksa en mojlighet att lana ut pengar for att befrias 
fran avgiften. Helt utan ranta naturligtvis.
   Hittills har ett tiotal anmalt intresse for en lundensisk valuta. 
I morgon kommer kanadensaren John Turmel till Lund for att beratta om 
sina erfarenheter av LETSystem och hjalpa till att starta en 
organisation kring det. Man ska sedan pejla intresset for att starta 
en bytesring i Lund.
   - Blir vi hundra som vill vara med ar jag jattenojd, sager Anders 
Ohlsson. Men vi startar aven om vi blir farre an sa.

Send a comment to John TurmelHome